Báró Wesselényi Zsuzsánna Magyarországon utazása 1786-ban

Báró Wesselényi Zsuzsánna, Bánffy György báró felesége 1786-ban Szilágyból Bécsbe tartó útja során naplót vezetett. Útinaplója érdekes adalék a 18. század végéről. Kunmadaras, Kunhegyes és Törökszentmiklós mellett Szolnokon is átutazott. A naplóból 100 évvel később a Vasárnapi Ujság közölt részleteket.

"[1786] 8. Maji. Török-Szt-Miklósról ebédre Szolnokra, ez egy és fél statió. Itt a nevezetes dolgok tudva vannak; legnevezetesebb az a nagy gátlás, mely mindenütt a Tisza szélin megyen s másfelől a töltés mellett tó, mely ugyan a Tiszából megyen és a gátlás végiben a Tiszán keresztül való nagy hid; szinte egy órát tart, a míg ezen gátláson és hídon keresztül mehetni. Itten nagy kecsege-lialászat van, előttünk is halásztak, 3 csónakon 3 ember vivén a nagy hálót. Itten van egy kis vár,* mely igen magasan nem esik, de erőssége a Tisza, mely egyik felől körülveszi, más felől pedig Kakotz nevű víz, ugy hogy körüdes-körül mellette nagy víz van s e vizén egy nagy híd, a melyen bejárnak a várba. Itten mind catholikusok vannak, nincsen is más templom. Tisza-vizet isznak [...]""

Címke: , ,