Vagonlakás a szolnoki pályaudvar mellékágában…

Részlet László Gyula (1910-1998) régész: 1910-ben születtem címmel 1995-ben megjelent visszaemlékezéseiből:

A Brassói megyei Kőhalom, László Gyula szülővárosa - Forrás: tarsoly.lapunk.hu

 "[...] Végül mégse térhettünk ki a kiutasítás elő, s Kőhalomból két vagonba hoztuk fel bútorunkat, s nekiindultunk a nagy útnak [..] Amikor megérkeztünk az új határra, kicsiny zászlónkat - amit mai napig megőrzött nővérem s nekem adott - kidugtuk a vagonablakon és könnyezve elénekeltük a Himnuszt. Elkezdődött a vagonlakás a szolnoki pályaudvar mellékágában. Ott kezdtem a középiskolát is. Édesapám örökké Pesten volt állást és lakást keresni, Édesanáym pedig Vilma nővéremmel a kórházban, mivel tífuszt kapott, s én két vagon ura voltam.

[...] beköszöntött a tél s én a pályaudvaron összegyűjtött, hullott szénnel fűtöttem kis vaskályhánkat. Melléje ültem, belóül majd elégtem, a hátam pedig fagyott meg."

A szolnoki Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban kezdte meg tanulmányait - Verseghy Könyvtár Képeslaptára

"[...] A szolnoki gimnáziumban magyar nyelvből felvételi vizsgát kellett tennem, méghozzá írásbelit. A fiatal, szőke mosolygós tanár diktált és jól meghúzta a "fiatal darú" - szaván az "ú-t", szinte súgva, hogy hosszú. Dehogy is tettem rá vesszőt, hát csak nem hosszú a darú! No, mindegy, minden reggel a vagonokból jártam végig a Tisza-parton. Egyszer felszólítottak felelni. Méltatlankodva keltem fel, hogy engemet a "vagonlakót" feleltetni akarnak! ebédet a vasúti étteremben kaptam, mint menekült. Eszer lejött Domokos bátyám (nagybátyám) és kimentünk a Tisza-partra, ahol valóságos dinnyehegyek várták a vevőt, mi is vettünk egyet, akkor ettem életemben először görögdinnyét. Ekkor támadt egy különös szokásom: reggel ébredés után beletérdeltem a párnába és összegörnyedve "gondolkoztam". Voltaképpen semmire se gondoltam, csak a csendet figyeltem.[...]"

A szolnoki vasútállomás korabeli képeslapon  - Verseghy Könyvtár Képeslaptára

"Budapesten hosszas keresgélés után végre kaptunk lakást [...] Én nagyon legyengülve kerültem Pester, mert még Szolnokon engemet is elkapott a tífusz, meg kétoldali tüdőgyulladás. Hirschler doktor kezelt, emléke legyen áldott, de borzongtam, amikor jeges lepedőbe kellett belegöngyölődnöm. Annyira lesoványodtam, hogy a lábam lötyögött a cipőmben. Szolnokon a végén egy albérletbe költöztünk, ott húztam ki súlyos betegségemet"

Címke: ,