A szolnoki Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola története

A recenziót készítette Liska Enikő könyvtáros, Verseghy Ferenc Könyvtár

A szolnoki Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola története című kötet rendkívül részletes és igényes mű, közel háromszáz oldalban mutatja be az iskola történetét és eredményeit. A könyv összeállítását Misurák Dénesné, az iskola nyugalmazott igazgatója végezte a tantestület segítségével.

Csík Ferenc felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

A kötet Dr. Kállai Mária alpolgármester, Szalay Ferenc polgármester és Misurák Dénesné ajánlójával, olvasókhoz intézett levelével indít. Ezután az iskola történetének részletes bemutatása következik. Az első fejezetben (1970-1981) az intézmény alapításáról, fejlődéséről, az oktatási rend kialakításáról, eszközeinek, könyvtárának fejlődéséről esik szó.

„A felnőttkor évtizede” (1981-1989) című fejezet az iskola aranykorát mutatja be, majd „Az önálló lét utolsó évtizede (1999-2008) következik. Ebben a fejezetben szó esik az iskolavezetés szerkezetének változásairól, a kétszintű érettségi bevezetéséről, a kerettanterv akkori változásairól.

Tanulók a műszerész műhelyben a Vegyipari-, Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában - Damjanich János Múzeum Fotógyűjteménye

2008-ban a város szakközépiskolái két nagy intézménnyé tömörültek. A Pálfy a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola öt tagintézményének egyike lett. A könyv tanúsága szerint az átállás nem ment zökkenőmentesen, de végül sikerrel vették az akadályt, és az oktatás minőségét sem befolyásolta a változás.
Az általános történeti áttekintés után a tantestület bemutatása következik, amelyet egy betűrendes felsorolás követ az iskola összes volt és jelenlegi tanáráról, majd egy külön felsorolás az intézmény többi dolgozójáról. Az iskola emblematikus alakjaival külön megemlékezések foglalkoznak.

Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

A kötet hatalmas forrásértékkel rendelkezik, egyetlen hiányossága, hogy nincs benne tartalomjegyzék. Táblázatos formában, könnyen áttekinthető szerkezetben teszi közzé a különböző szakmacsoportok képzésének változásait. Évfolyamokra és osztályokra lebontva sorolja fel az intézményben valaha érettségi-, vagy technikusi vizsgát tett tanulók neveit 1971-től 2017-ig. Szintén felsorolja az iskola történetének összes tanulmányi- és sportverseny eredményét. Külön fejezet foglalkozik a felnőttképzéssel, illetve az iskolai könyvtár munkájával.

ballagási meghívó

Az iskola épültéről készült grafika - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatványtára

A felsorolásokat az iskola már elhunyt oktatóiról szóló megemlékezések és az öregdiákok sikereiről szóló újságcikkek szakítják meg. A könyv végén, az Epilógus helyett című fejezetben Szűts Gyula igazgatóhelyettes összegzi és egészíti ki az olvasottakat, kitérve az iskola jelenlegi helyzetére és terveire.

Címke: , , ,