Fagyosszentek

Pongrác, Szervác, Bonifác - a fagyosszentek. A hideget hozzák májusban. Sok bosszúságot okozhatnak a szőlősgazdáknak, a kertészeknek. A harmadik fagyosszent a Bonifác, a homo boni fati latin szókapcsolatra vezethető vissza - a Bonifatius latin név rövidüléséből. Azt jelenti: a jó sors embere. Később Bonifacius formában írták és "jótevő" jelentéssel alkalmazták.

Ókeresztény vértanúk voltak. Nevük napján, másju közepén, évszázados megfigyelés és tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás hirtelen hidegre fordulhat. A kalendáriumokban olvasható rigmusok is erre figyelmeztettek:

"Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyosszentek, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek!"

Jász-Nagykun-Szolnok megyében Pócs Éva a hideg idővel kapcsolatos szólások a nyelvterület néhány pontjáról gyűjtött.  Ha nagyon hideg volt, azt mondták: „Sokan vannak odakinn!" — „Hangos az idő!" — „Kint hál az idő!" Mindhárom szólás megyeszerte elterjedt. Térképünk táji eltéréseket nem mutat, csak némi intenzitásbeli különbségeket. Kiemelkedik a Tiszazug, mint hagyományőrzőbb terület, de a hiedelmek szempontjából általában igen hagyományőrzőnek bizonyuló két (részben vagy egészen katolikusok lakta) vidék, az északkeleti terület és a Jászság ezúttal nem válik ki a megye átlagából.

Újságcikk 1965-ből

A szólások helyenként lényegtelen nyelvtani eltéréseket, és az állandó mag mellett változó stiláris többletelemeket tartalmaznak. „Aj de sokan vannak odaki!" ; „De hangos az idő!" ; „Elég hangos az idő!"; „Na, éccaka is kinn hál az idő!" ; „Hideg van mostan, kinn hál az idő!" Olyan stiláris kiegészítést, amely tartalmilag is újat tesz az egyik szóláshoz, kapcsolatba hozva azt a szintén a hideg megszemélyesítésének érzett fagyosszentekkel: „Jaj, de sokan vannak odaki a fagyosszentek!" „Odaki sokan vannak, mer nagyon marják az embert, nagyon küdik befele". A szólás funkciója egyértelmű. Az mondja a bentlévőknek, aki a hidegről bejön a lakásba.

Újságcikk 1985-ből

Forrás:

Jeles napok, ünnepi szokások. Budapest, 1997.

Szabó László – Gulyás Éva – Csalog Zsolt szerk.: Szolnok megye néprajzi atlasza II. 1. Szolnok, 2001)

Szolnok megyei Néplap archívuma

 

Címke: ,