165 éve született Hild Viktor

Életrajz

Hild Viktor, 1855-1929 : Egy tudós portréja. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1998

Tanulmányok

Bathó Edit: 130 éves a Jász Múzeum. Történeti muzeológiai szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve, 4. Bp. 2004. 171-177.

Bathó Edit: A Jász Múzeum 125 éve = 125 Jahren des Jász Museum. A Jász Múzeum évkönyve, 1975-2000. Jászberény, 2001. 5-35.

Csányi Marietta: Ősök és ásatások: A régészeti gyűjtemény. Nyitott kapuk: Hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum. Szolnok, 2004. [39]-54.

Dávid Áron: Jászberény régészeti lelőhelyei az őskortól a népvándorlásig. Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. - Jászberény, 2014. 11-24.

Kaposvári Gyöngyi: A szolnoki múzeum 70 éves: A kezdetektől a II. világháborúig. Történeti muzeológiai szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve, 3. Bp., 2003. 107-120.

Kaposvári Gyula: Egy álom megvalósul. Múzeumi levelek. Szolnok, 1959. 8-9.
Kaposvári Gyula: Emlékezés Hild Viktorra. Múzeumi levelek. Szolnok, 1965/7-8. 60-61.
Kaposvári Gyula: Hild Viktor levéltárosi és történész tevékenysége. Zounuk: Szolnok Megyei Levéltár évkönyve: 4. Szolnok, 1989. 379-396.
Kétágú síp: 50 éve nyílt meg Szolnok város Közkönyvtára és Múzeuma. Varia museologica: dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről: Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok, 1996. 444-447.
Kaposvári Gyula: Múzeumi levél Nagyrévre. Múzeumi levelek. Szolnok, 1959. 1-2.

Kaposvári Gyula: Szolnok megyei régészeti adatok Hild Viktor jegyzeteiből. Varia museologica: dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről: Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok, 1996. 72-75.

Kertész Mihály: Szolnok az irodalomban. Szolnok: Fejezetek a város múltjából. Szolnok, 1927. 38-41.

Kertész Róbert: Állandó értékek a változó időben. Szolnok: A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Bp., 2000. 102-119.

Masek Zsófia: Attila sírjának nyomában : a Jászalsószentgyörgyi késő szarmata kori halomsíros temető.  Régészeti nyomozások Magyarországon 2. - Budapest : Martin Opitz K, 2019. - pp. 205-224.

Pató Mária: A Damjanich János Múzeum szakkönyvtára: Amiről a könyvek mesélnek: Igaz mesék és történetek a könyvtárról. Nyitott kapuk: Hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum. Szolnok, 2004. 98-106.

Pató Mária: A szolnoki városi könyvtár és múzeum története: 1933-1944. Tisicum: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok, 1997. 85-96.

Polgár Zoltán: Éremkincskészletek a szolnoki múzeumban. Tanulmányok és közlemények. Debrecen : Szolnok, 1995. 145-151.

Stanczik Ilona: Hild Viktor régészeti munkájáról. Múzeumi levelek. Szolnok, 1974/22-23. 47-50.

Szabó István: A történeti muzeológia Jász-Nagykun-Szolnok megyében a rendszerváltás után. "Él magyar, áll Buda még!": történeti muzeológiai tanulmányok. Budapest, 2001. 145-152.

Szabó László-Gulyás Éva: "Egy álom megvalósul...": A Damjanich János Múzeum története. Nyitott kapuk: Hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum. Szolnok, 2004. [7]-20.

Tárnoki Judit: Tücsök és bogár a bronzkori régészetben: kutatástörténeti érdekességek. Tisicum: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, XIX. Szolnok, 2009. 601-608.

Törőcsik István: Jászapáti nevének eredetéről. Jászsági évkönyv, 2009. Jászberény, 2008. 282-286.

Hild Viktor lakóháza Szolnokon - Kósa Károly felvétele

Cikkek:

Arcképcsarnok. Népszabadság (1998.07.09.): 21.

Arcképkötetek. Jászkun Krónika (1998.07.09.): 3.

Hild Viktor emlékezete. Jászkun Krónika (1998.05.27.): 5.

Hild Viktor halála. Jászsági Katolikus Tudósító (1929. 05.): 23.

Kaposvári Gyula: Egy álom megvalósul: A szolnoki múzeum és könyvtár születése. Szolnok megyei Néplap (1985.01.05.): 10.

Kaposvári Gyula: Emlékezés Hild Viktorra. Szolnok megyei Néplap (1969.12.24.): 5.

Nevezetes szolnokiak. Napi Magyarország (1998.07.09.): 11.

Simon Cs. József: Tisztelet az alapítóknak: Hetvenéves a Damjanich János Múzeum. Népszabadság (2004.11.22.): 19.

Stanczik Ilona: Régészeti ásatások Jászdózsán. Jászkunság (1969.12.): 165-171.

Szolnoki arcképcsarnok. Népszava (1998.07.09.):10.

Tiszai Lajos: Megnyílt a Hild Viktor emlékkiállítás: Szolnoki arcképcsarnok. Jászkun Krónika (1998.05.30): 4.

Törőcsik István: Évszázados rejtély. Jász Újság (2005. 10): 8.

Hild Viktor és felesége síremléke a szolnoki temetőben - Kósa Károly felvétele

Online források

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Archontológia - MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Jász-Nagykun-Szolnok megyei wiki - Verseghy Ferenc Könyvtár

Címke: , , ,