Holokauszt emléknapja

1945. január 27-én szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor, melynek emlékére az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozta, hogy a tagállamok kötelessége megemlékezni a közel hatmillió, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatról, és oktatási programokat indítani annak elősegítésére, hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ismétlődhessék meg. A határozat emellett elutasította a holokauszttagadást, és általánosságban is elítélte a vallási vagy etnikai diszkriminációt és erőszakot.

Verseghy Könyvtár Fotótár

Válogatás a megyei wikipédia szócikkeiből

Karcagi zsinagóga - Hungaricana

Válogatás online elérhető megyei vonatkozású szakirodalomból

Önálló művek

Csősz László: Konfliktusok és kölcsönhatások. Zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye történelmében - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 12. (Szolnok, 2014)

Orbánné Szegő Ágnes: Tiszafüred és vidéke zsidóságának emlékezete (Tiszafüredi Füzetek 5. Tiszafüred, 2004)

Tanulmányok

Csősz László: "Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül". SZÁZADOK (2000)

Csősz László: A „legmagyarabb” vármegyében : Gettósítás és deportálás Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. HISTÓRIA (2004. 2-3.)

Egri Mária: Ámois Imre megbízásai. MÚLT ÉS JÖVŐ (2002. 2-3.) 

Dániel Zsuzsa: Emlékeim - zsidólánynak lenni 1944-ben. JELENKOR (2015. 11.)

Gulyás Katalin: A zsidóság emlékei Tiszaföldváron. IN: Tiszavilág, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei 1. (Tiszaföldvár, 2006)

Gyáni Gábor: Gondolatok a honi zsidóság modern kori történetéről. IN: Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 11. (Szolnok, 1999)

Papp Izabella: Görögök és zsidók gazdasági helycseréje a Jászkunságban. IN: Zounuk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 5. (Szolnok, 1990)

Vörös Éva: Kunmadaras : Újabb adatok a pogrom történetéhez. MÚLT ÉS JÖVŐ ( 1994. 4.)

Címke: