Forrásaink a reformációról

Horváth Gergő [szerk.]: Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárából. Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, 2018

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár 21 kötetből álló sorozatot jelentetett meg 2018-ban. A levéltári forrásokra épülő kiadványsorozat egyik darabja Jász-Nagykun-Szolnok megye településeire vonatkozó anyagokat gyűjtötte egy csokorba.

A kötet borítóján a szolnoki református templom - Mészárosné Csók Zsuzsanna felvétele

A kötet szerkesztője és a bevezető tanulmány szerzője Horváth Gergő, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese volt. A források válogatásában és átírásában a levéltár több munkatársa is közreműködött. A regesztákat és a jegyzeteket Horváth Gergő mellett Cseh Géza, Mucsi László és Szikszai Mihály készítették el.

A kiadvány nem csak a megyei levéltárban található primer források gyűjteménye. A Jász Múzeum, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, a Szolnok, a Tiszaföldvári, valamint a Tiszakürti Református Egyházközség iratai is helyet kaptak a kötetben. Emellett értékes adalék, hogy magángyűjteményben található iratok is közlésre kerültek.

A szolnoki ev. templom alapkőletételi ünnepsége, 1932 - Szolnoki ev. templom emlékkönyve

A források keletkezési ideje szerint, kronológiai sorrendben szerepelnek a 18. század elejétől a rendszerváltással bezárólag. A hivatalos ügyiratok, jegyzőkönyvek, valamint pártiratok mellett helyet kaptak levelek, egyesületi iratok, illetve személyi hagyatékokból származó dokumentumok. Így nem csak az egyház, hanem a protestáns közösségek életébe is betekintést nyerhetnek, akik kézbe veszik a kiadványt.

 

 

 

Címke: , , , ,