1849. július Jász-Nagykun-Szolnok megyében

1849. július elején a hevesi megyegyűlés is Szolnokra menekült, majd utóbb Törökszentmiklósra települt át.

A Perczel Mór parancsnoksága alatt álló tartalék hadtest 1849. július 6-án Cegléden egyesült Wysocki hadtestével. Megalakult a 27000 főnyi közép-tiszai hadsereg, mely Szolnok-Cegléd közelében állomásozott. A Tisza átjáróit Szolnok és Tokaj között egyidejűleg Knézics tábornok tiszai megfigyelő csapata szállta meg.

Károly Nóra felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

Perczel a túlerőben lévő oroszokkal vívott 1849. július 20-i turai lovascsata után ismét Cegléd-Abony-Szolnok vonaláig hátrált, majd Szeged felé vonult vissza.

1849. július 9-én alföldi toborzóútja során a kormányzóelnök - Budapestről Szeged felé utazva - Mezőtúron is átkelt. Teleky Lajos főbíró házában szállt meg.

Kósa Károly felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

1849. július 10-én Kossuth Lajos Kunszentmártonban a vendégfogadó udvarán hatalmas tömegnek tartott toborzó beszédet.

Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

1849. július 27-én Szolnokot a Benedek Lajos vezérőrnagy vezette császári erők foglalták el. Heves és Külső-Szolnok vármegye területét a következő egy hónapban az osztrákok vették hatalmuk alá. El kellett égetni a Kossuth bankjegyeket, elkobozták a fegyvereket és a honvédségnél szolgálókat besorozták a császári zászló alá.

Címke: , , , , , , , ,