110 évvel ezelőtt ezen a napon…

 született Laki Kálmán. 1909. február 1-jén látta meg a napvilágot Szolnokon.

Édesapja hősi halált halt az első világháborúban. Így igen szerény körülmények között telt ifjúsága édesanyjával és három testvérével. Az elemi iskolát Abádszalókon végezte. Középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Cegléden folytatta, ahol 1929-ben érettségizett. A szegedi egyetem orvosi karának másodéves hallgatójaként Szent-Györgyi Albert előadásait látogatta, s a világhírű tudós munkatársává is fogadta. Tovább >>

50 évvel ezelőtt…

1969 januárjában alakult meg Szolnok Város Tanács Művelődési Osztálya égisze alatt. A kórus alapításának ötlete Buday Péter nevéhez fűződik.

Hangverseny 1977-ben - Szolnok megyei Néplap felvétele

Bartók Béla Kórust. Hazánk egyetlen hivatásos női kamarakórusa 1971-től a városi Családi Intézet keretei között működött. Az 1970-es és 1980-as években évente mintegy 150 alkalommal léptek pódiumra különböző társadalmi ünnepeken, névadóktól az esküvőkön át akár a munkásőrök rendezvényein is.

bbkk_1976

Régi muzsika kertje - Verseghy Könyvtár Kisnyomtatvány-tára

Tallinnban pedig a közönség együtt énekelte az együttessel azt a művet, amelyről kiderült, hogy az észtek himnusza, amit a szovjet időkben nemigen énekelhettek.

Bartók Centenárium 1981 - Szolnok megyei Néplap felvétele

1982-ben az osztrák "Klausi nyár" nyitó hangversenyén is felléptek. Három évvel később a tallinni "Dal ünnepén" képviselték Magyarországot. 1986-ban Riihimäkiben léptek fel. Németországban több alkalommal is visszatértek. 


A kórus tagjai 1994-ben - Új Néplap felvétele

Majd 1993-tól a Városi Művelődési Központhoz tartozott. Szerepeltek a Nemzeti Filharmónia koncertjein, valamint több megyei, országos rendezvény résztvevői voltak. Hangszeres közreműködőkkel közösen szerveztek világi és templomi hangversenyeket. Az 1990-es évektől azután egyre többször utaztak külföldre. 1994-ben Rómában, a Szent Péter- bazilikában járván II. János Pál pápának is énekeltek.

Rendszeresen készítettek rádiófelvételeket is. 1993-ban adták ki első CD lemezüket.

2017-től önálló költségvetési szervként működik a kórus.

1999-es szereplés a Hangtárban -  Verseghy Könyvtár Fotótára

A kórusnak több karnagya is volt. Az elmúlt öt évtizedben Bali József, Molnár László, Egyedné Berényi Bogáta, Vajna Katalin váltotta egymást a pulpituson. 1989 óta Molnár Éva. Annak az évnek az őszén országos minősítésen hangversenykórus fokozatot értek el.

Molnár Éva átveszi az Ezüst Pelikánt - Csabai István felvétele

Magas színvonalú művészi munkájukért több ízben részesültek elismerésben. Megkapták a Magyar Rádió Liszt Ferenc-emlékplaketjétt, az Országos Béketanács kitüntető oklevelét, a Kiváló Művészeti Munkáért Nívódíjat. Fennállása 40. évfordulójához közeledve 2008 őszén Szolnok Megyei Jogú Város Ezüst Pelikán díjjal tüntette ki a kórust.

A kórus 2009-ben - Csabai István felvétele

2010-ben a Budapesti Tavaszi Fesztiválon Hector Berlioz: Faust elkárhozása című produkciójában énekeltek. Vendégszerepeltek az előadással Zágrábban és Ljubljanában is. Szintén abban az esztendőben indította a kórus útjára Szolnokon egyházzenei bérletsorozatát „Cantate Domino” címmel, ősszel „Con anima” kamaraestre várta közönségét. 
Szentpéterváron rendezett „Éneklő világ kórusversenyen és fesztiválon”, ahol a nemzetközi zsűri a kamarakórus versenyen nyújtott összteljesítményét „A legjobb szakmai program” díjjal jutalmazta. A szolnoki kórus emellett még számos kategóriadíjat is kapott. A több mint ötven önálló hangverseny mellett a kórus tagjai a Szolnoki Szigligeti Színház János vitéz című előadásában is közreműködtek 2010-ben. A kórust abban az évben a területi Prima díjjal méltatta a hazai közönség.

A kórus 2010-ben - Csabai István felvétele

2011-ben a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum hangversenytermében, Prunyi Ilona koncertjének vendégei voltak. Névadójuk, Bartók Béla születésének 130. évfordulójának méltó megünneplésére több hangversenyt is adtak.

A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus fennállásának 50. esztendejében is a közönséggel ünnepel. 2019-ben is számos alkalommal lép majd fel. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett városi ünnepséggel veszi kezdetét a jubileumi esztendő.

Forrás:

Bartók Béla Kamarakórus [Brosúra]. Szolnok, 1994.

Jubileumi évad a 45 éves Szolnoki Bartók Béla Kamarakórussal és vendégeivel, 2013-2014. Szolnok, 2013.

Jubileumi hangverseny a városházán = Új Néplap (1994.03.18.): 6.

Labáth Valéria: Centenáriumi hangverseny Szolnokon = Szolnok megyei Néplap (1981.03.27.): 5. 

M[észáros] G[éza]: Átadták az Ezüst Pelikán Díjakat = Új Néplap (2008.09.02.): 3.

Nagy Pál: Az éneklés öröme = Szolnok megyei Néplap (1977.03.30.): 5.

Sok hazai és külföldi siker = Új Néplap (2011.01.24.): 9.

A Távol-Keleten lép színpadra a Bartók Béla Kamarakórus = Új Néplap (2009.11.20.): 4.

Teleki József: A megye prímái lettek = Új Néplap (2010.09.17.): 3. 
 

Múzeumi meghívó

Életmű kiállítás és könyvbemutató a Damjanich János Múzeumban 

2019. január 22-én nyílik meg a szolnoki múzeumban a közelmúltban elhunyt Bokros László (1928-2017) festőművész és szobrászra emlékező kiállítás Egy rejtőzködő életmű születése címmel.

Az alkotó három évtizeden keresztül, 1957-től 1989-ig élt a Szolnoki Művésztelepen. Bokros a Képzőművészeti Főiskola freskó szakán szerzett friss oklevelével került Szolnokra. Elszakadva egykori mesterei hatásától a Szolnoki Művésztelepen nyílt alkalma új utakat kipróbálni. "Így jött létre egy konstruktív stílus, melyhez a szolnoki
Tabán egymás hegyére épített viskóinak bonyolult szerkezete remek miliőt adott. Ezekre a képekre jellemző volt a mély tónus, vastag kontúr. Némelyik majdnem olyan volt, mint egy középkori üvegablak
"- vallott erről az időszakról a művész.

A kiállítás, melynek kurátora Csiszár Róbert Péter író, 2019. március 24-ig látható a Damjanich Múzeum időszaki kiállítások termében.

bokros_laszlo_2019

Múzeumi néprajzi pályázat

 A Damjanich János Múzeum a közművelődési intézményekkel együtt, a korábbi gyakorlatnak megfelelően NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI GYŰJTŐPÁLYÁZATOT hirdet kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára.

Pályázni lehet néprajzi és nyelvjárási témájú, eredeti helyszíni vagy levéltári gyűjtést tartalmazó Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatkozású pályamunkával, mely nyomtatásban még nem jelent meg.

Ajánlott témakörök:
1. A „népi vallásosság” jelenségei

Korunk a vallási jelenségek bővülésének és színesedésének időszaka. Szívesen olvasnánk azzal kapcsolatos írásokat, ki hogyan éli meg manapság, a 21. században saját vallásosságát, hogyan látja környezete vallásgyakorlását. Mi az, amiben a vallásos ember életformája - a vallásgyakorlás miatt - különbözik a nem vallásosétól? Milyen módon befolyásolja a vallásosság a munkavállalást, a napirendet, az ünnepeket? Van-e, illetve milyen hatása van a vallásosságnak korunk társadalmára?

2. Temetési és halállal kapcsolatos szokások emlékezete

Ebben a témában olyan írásokat várunk, amelyek szerzői össze tudnak hasonlítani egy korábbi időszakot (például gyerekkorukat) mai tapasztalatokkal. A halálhoz való viszony az utóbbi ötven évben is sokat változott, a legutóbbi 15-20 évben pedig korábban örök törvénynek hitt elemek is megváltoztak (nem temetőben temetik el a halottat, urnáját, hamvait otthon tartják, szétszórják, stb.) A halál jelei – sírjelek, halálhely-jelek (balesetek helyszíneit jelölő keresztek, egyebek) – szintén nagy változatosságban kerülnek tereinkbe. Mindezek dokumentálása egyszerű megfigyeléssel megoldható, felhívásunkra ilyen írásokat várunk.

3. A tsz-ek szerepe a közösségek átalakulásában

A második világháború utáni évtizedek gyökeresen átalakították a vidéki, benne a falusi társadalmat. Az átalakulás egyik okozója a téeszesítés volt. A termelőszövetkezetek – nehéz vagy kevésbé nehéz – létrejöttük után a helyi társadalmak részeivé váltak, megítélésük sok esetben negatívból pozitívra változott. A témát választó szerzőinktől a tsz-élet helyi változatairól szeretnénk olvasni.


4. Családi gazdálkodás a 21. században

Az e témában pályázó szerzőinktől azt kérjük, amennyiben van ilyen a látókörükben, a ma működő családi gazdaságokról adjanak részletes leírást. A 20. század második felének eseményei, erőszakos társadalomformálása Magyarországon (és Kelet-Közép-Európában) lényegében felszámolták ezt az életformát. Az 1990-es években valamennyire újraéledt. Folytatása-e ez az 1950-es években megszakadt formáknak, hogy lehet ma gazdálkodásból élni, mi lehet itt a megélhetés forrása, milyen napirendet követel meg, milyen tárgyi világ tartozik hozzá? Ezekre a kérdésekre keressük a választ és arra, lehet-e ez a távoli jövő egyik életformája?

A fentieken kívül bármilyen, szabadon választott néprajzi témájú dolgozattal is lehet pályázni, pl. földrajzi nevek, ragadványnevek, földművelés, állattartás, település, népi építkezés, lakáskultúra, népi táplálkozás, népművészet, egy falu társadalma, hiedelmek, gyermekjátékok, népköltészet, a pálinkafőzés újraéledő gyakorlata, stb.

A pályázat díjai:
- Felnőtt egyéni
- Szakköri
- Ifjúsági kategóriában
a legjobb pályamunkák pénz- és könyvjutalomban részesülnek

A pályadíjak a pályázatok színvonalától függően megoszthatók illetve visszatarthatók. Nem pályázhatnak múzeumban vagy néprajzi intézményben dolgozó szakemberek. A Damjanich János Múzeum szakalkalmazottai – igény esetén – minden téma gyűjtéséhez útbaigazítást adnak.

Beküldési határidő: 2019. március 25.

A pályázatokat egy példányban a Damjanich János Múzeum címére (5001 Szolnok, Pf. 128.) kérjük beküldeni. A borítékra kérjük ráírni: NÉPRAJZ. Kérjük, a pályamunka mellett szerepeljenek a pályázó adatai is: 1. a pályázó neve, 2. életkor, foglalkozás, 3. munkahely, iskola, 4. a pályamunka címe, 5. a kategória, amelyben a munkát szerzője szerepeltetni kívánja.

Szolnok, 2018. novemberében
Damjanich János Múzeum

Múzeumi helytörténeti pályázat

 A Damjanich János Múzeum HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
hirdet kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára.

Pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma feldolgozásával, mely megyénkhez vagy annak kisebb régiójához, valamely településéhez kapcsolódik. Alapkövetelmény, hogy a pályázó eredeti kutatómunkát végezzen, közgyűjteményben levő vagy oda be nem gyűjtött eredeti történeti forrásokat: muzeális értékű tárgyakat, levéltári és egyéb dokumentumokat, fényképeket és egyéb ábrázolásokat, visszaemlékezéseket stb. használjon, vagy saját tapasztalatait jegyezze le, s jegyzeteiben azok pontos lelőhelyét tüntetesse fel. Csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás alatt nem álló munkát fogadunk el! Helytörténeti témájú OKTV dolgozat, egyéb iskolai pályázatra készült munka is beküldhető.

Feldolgozásra kiemelten javasolt témák:

– Vagonlakók, menekültek az 1920-as években;
– Kitelepítettek lakóhelyemen az 50-es években;
– Családom története;
– Kuláksorsok;
– A második világháború és emlékezete lakóhelyemen
.

A pályázatot ifjúsági (20 év alatti) és felnőtt korú kutatók számára hirdetjük meg, rajtuk kívül pályázhatnak csoportok: ifjúsági és felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közösségek is.

A LEGSIKERESEBB PÁLYAMUNKÁK PÉNZ- ÉS KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK!

A pályamunkákat egy példányban a Damjanich János Múzeum címére kérjük beküldeni (Szolnok, Pf. 128. 5001). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: TÖRTÉNELEM.

Mellékelve, lezárt borítékban kérjük elhelyezni a pályázó adatait:
1. a pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport megnevezése;
2. értesítési cím
3. életkor, foglalkozás;
4. munkahely, iskola megnevezése.
A pályázat jeligés, ezért a jeligét és a kategóriát a borítékon kérjük jelezni!

A pályázat beküldési határideje: 2019. március 25.

A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich János Múzeum, valamint a területileg illetékes múzeumok munkatársai nyújtanak (személyesen, levélben vagy az intézmények e-mail címén).

Szolnok, 2018 októberében

Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!

Damjanich János Múzeum