Forrásaink a reformációról

Horváth Gergő [szerk.]: Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárából. Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, 2018

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár 21 kötetből álló sorozatot jelentetett meg 2018-ban. A levéltári forrásokra épülő kiadványsorozat egyik darabja Jász-Nagykun-Szolnok megye településeire vonatkozó anyagokat gyűjtötte egy csokorba.

A kötet borítóján a szolnoki református templom - Mészárosné Csók Zsuzsanna felvétele

A kötet szerkesztője és a bevezető tanulmány szerzője Horváth Gergő, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese volt. A források válogatásában és átírásában a levéltár több munkatársa is közreműködött. A regesztákat és a jegyzeteket Horváth Gergő mellett Cseh Géza, Mucsi László és Szikszai Mihály készítették el.

A kiadvány nem csak a megyei levéltárban található primer források gyűjteménye. A Jász Múzeum, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, a Szolnok, a Tiszaföldvári, valamint a Tiszakürti Református Egyházközség iratai is helyet kaptak a kötetben. Emellett értékes adalék, hogy magángyűjteményben található iratok is közlésre kerültek.

A szolnoki ev. templom alapkőletételi ünnepsége, 1932 - Szolnoki ev. templom emlékkönyve

A források keletkezési ideje szerint, kronológiai sorrendben szerepelnek a 18. század elejétől a rendszerváltással bezárólag. A hivatalos ügyiratok, jegyzőkönyvek, valamint pártiratok mellett helyet kaptak levelek, egyesületi iratok, illetve személyi hagyatékokból származó dokumentumok. Így nem csak az egyház, hanem a protestáns közösségek életébe is betekintést nyerhetnek, akik kézbe veszik a kiadványt.

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye archontológiája 1876-1990

A  Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára legújabb közigazgatás-történeti internetes honlapja.

Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatás-történetét és tisztviselőinek neveit és hivatalviselésük évszámait tartalmazó adatbázis 2013-ban került közzétételre.

Az elmúlt években folytatott kutatómunka eredményeként az 1876 és 1990 közötti megyei, járási, városi és az 1950 és 1990 közötti községi vezető tisztségviselők adatai – azon személyek esetén, ahol erre vonatkozó levéltári dokumentumok fennmaradtak – immáron életrajzokkal és fényképekkel kibővítve egy önálló internetes oldalon válnak mindenki számára szabadon hozzáférhetővé: 

A főispánok, alispánok, járási főjegyzők, polgármesterek, tanácselnökök, vb titkárok és egyéb tisztségek viselői hivatali pályafutásának bemutatása nagyban segíti a települések és a megye múltjának megismerését, közös történelmünk jobb megértését minden érdeklődő számára.

A honlap folyamatosan bővül, ezért kérjük a lakosságot, hogy aki további adatokkal, fényképekkel tudja pontosítani a meglévő, vagy most még hiányzó életrajzokat, az segítse kutatómunkánkat, az oldal teljesebbé tételét.

DEA – Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

 Debreceni Egyetem elektronikus archívumának színes emblémája

A Debreceni Egyetem elektronikus Archívumában feltárt szakdolgozatok, PhD dolgozatok, egyéb publikációk és nyomtatványok között számos Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatkozású dokumentum is található. Ezek közül több teljes szöveggel távhasználók számára is elérhető.